Los Viernes de la Cámara
Si no puede visualizar correctamente este mensaje pulse aquí.
Los Viernes de la Cámara
Erromako kluba: hazkundearen mugetatik oparotasun jasangarrira El Club de Roma: de los límites del crecimiento a la prosperidad sostenible
Ponente

Pedro Ruiz Aldasoro

Erromako Klubeko Espainiako Kapituluaren Euskal Taldeko koordinatzailea Coordinador del Grupo Vasco del Capítulo Español del Club de Roma
Babeslea
Patrocinador
Patrocina: Euskaltel
TOPAKETA ENCUENTRO
Erromako Kluba nazioarteko ikuspegia duen ekimen pribatu bat da. Erromako Klubeko Euskal Taldeak 25 urte daramatza lanean gaurkotasun eta eragin sozial handiko gaietan, besteak beste, hauetan: baliabideak, klima, produkzio industriala, nekazaritzako produkzioa eta demografia. Planetaz eta planetako biztanleez arduratzen den eta prospektiba-lana egiten duen zerbitzu bat da.

"Hazkundearen mugak" izeneko txostenak, izaera zientifikoa badu ere, hedapen handia lortu du eta aldeko mugimendu bat sortu du 30 herrialde baino gehiagotako enpresarien eta akademikoen artean. Bere kezketako bat da enpresak errentagarriagoak eta iraunkorragoak egingo dituen etorkizunaz arduratzea.
El Club de Roma parte de una iniciativa privada pero con perspectiva internacional. El Grupo Vasco del Club de Roma viene trabajando y analizando desde hace 25 años en temas de máxima actualidad y repercusión social como: recursos, clima, producción industrial, producción agraria y demografía. Un servicio de prospectiva y preocupación por el planeta y sus habitantes.

La publicación del estudio "Los límites del crecimiento", a pesar de su carácter científico, alcanza una gran difusión y crea una corriente favorable, fundamentalmente de empresarios y del mundo académico, que se expande en más de 30 países. Una de sus inquietudes es preocuparse por el futuro que hace a las organizaciones empresariales más rentables y duraderas.

 
 


 
 

Eguna: Ostirala, 2020ko otsailak 28
Ordutegia: 9:00 - 10:30
Tokia: Bilboko Ganbera - Consulado Aretoa.
Rekalde Zumarkalea 50 - 3. solairua
Día: Viernes, 28 de febrero de 2020
Hora: 9:00 - 10:30
Lugar: Cámara de Bilbao - Salón Consulado.
Alda. Recalde 50 - 3ª planta
Etortzekoa bazara, jakinarazi mesedez
otsailaren 27a baino lehen.
Leku kopurua mugatua.
Imprescindible confirmar asistencia
antes del 27 de febrero.
Aforo limitado.
inscripciones
contacto
RRSS
De acuerdo con la Ley 3/2018 relativa al tratamiento de datos personales, la Cámara le informa que recibe esta comunicación porque nos solicitó información, contrató nuestros productos o servicios, dió su consentimiento o es un persona empresaria o el contacto de una empresa adscrita al Censo de la Cámara. Los datos son gestionados para el envío de comunicaciones comerciales e información de interés en cumplimiento de la Ley 4/2014 y para la elaboración del Censo Público de Empresas. La Cámara conservará estos datos durante un periodo de 10 años desde que contrató el servicio, dio su consentimiento o quedó adscrito a la misma. Estos datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o sea preciso para la prestación del servicio. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición puede dirigir su petición a la dirección electrónica lopd@camarabilbao.com. Para más información, ver Política de Privacidad. En cualquier caso, podrá presentar la reclamación correspondiente ante la Agencia Española de Protección de Datos.
BAJA. Si no desea recibir más información de CÁMARABILBAO puede darse de baja remitiendo un correo electrónico a la dirección: bajacomunicaciones@camarabilbao.com

Datu pertsonalen tratamenduari buruzko 3/2018 Legeari jarraituz, Ganberak jakinarazten dizu idazki hau jaso duzula informazioa eskatu zenigulako, gure produktu edo zerbitzuak kontratatu zenituelako, baimena eman zenuelako edo Ganberaren Erroldan inskribatutako enpresa bateko enpresaria edo harremanetarako pertsona zarelako. Zure datuak kudeatzen ditugu jakinarazpen komertzialak edo informazio interesgarriak bidaltzeko (4/2014 Legea betez) eta Enpresen Errolda Publikoa egiteko. Ganberak 10 urtez gordeko ditu datu horiek, zerbitzua kontratatu zenuenetik, baimena eman zenuenetik edo erroldan inskribatu zinenetik kontatzen hasita. Ganberak ez dizkie datu horiek lagako hirugarrenei, salbu legezko obligazio bat bete behar badu edo beharrezkoa bada zerbitzua emateko. Datu horien gaineko eskubideak erabiltzeko (datuetara sartzea, datuak zuzentzea, beren tratamendua mugatzea, ezabatzea, beste toki batera eramatea eta aurkaratzea), idatzizko eskaera bat bidali dezakezu lopd@camarabilbao.com helbide elektronikora. Informazio gehiagorako, ikusi Pribatutasun politika. Nolanahi ere, kasuan kasuko erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzu Datuen Babeserako Espainiako Agentzian.
BAJA. Ez baduzu jaso nahi CÁMARABILBAOren informazio gehiago, hartu baja posta elektroniko bat bidaliz helbide honetara: bajacomunicaciones@camarabilbao.com